SOCIAL-DEMOCRAŢIA: Între utopia egalitătii si realitatea pietei

Pare a fi un loc comun că doctrina social-democraţiei moderne îşi are rădăcinile în viziunile socialiştilor utopici. Paradoxal, sau poate nu, ideea justiţiei sociale este mult mai veche, ea fiind la Aristotel, de pildă, o corecţie datorată restabilirii echilibrului în cadrul schimburilor rezultate din raporturile de proprietate. Pentru antici, legea reprezenta raţiunea umană lipsită de patimile oarbe, iar Statul era cel mai mare dar făcut oamenilor de către zei. Omul, ca „zoon politikon” era astfel „blestemat” să intre în raporturi sociale de convieţuire, sau, cum va spune J. P. Sartre, „blestemat să trăiască în libertate”. Această „anatemă” va însoţi şi social-democraţia de la începuturile ei şi până astăzi. Comuniştii au [...]