Lansarea activității 5 în cadrul proiectului ”SMART Decision”

Asociația ”Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning”, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 23 august 2018 proiectul ”SMART Decision”. Proiectul se derulează în parteneriat cu asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate” și este cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 209.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 16 luni și are o valoare totală de 1.000.000 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 984.000 lei, iar contribuția parteneriatului este de 20.000 lei.

Scopul proiectului este creșterea capacității de dezvoltare strategică și de implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul securității naționale, atât în regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), cât si în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie securitate, realizarea sarcinilor privind apărarea națională în condițiile unui război simetric, asimetric ori hibrid prin implicarea sporită a rezerviștilor voluntari, protecția infrastructurilor critice strategice teritoriale și realizarea cooperării cu autorități/instituții publice pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu politicile și strategiile majore privind dezvoltarea României în viitorii ani și cu SCAP.

Activitatea 5 ‟Dezvoltarea de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP – Politici de nota 10” – se desfășoară începând cu luna august 2018 până în luna decembrie 2019, și are drept scop formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Propunerile vor reprezenta un rezultat al atelierelor de lucru și a grupurilor virtuale constituite.

Rezultate previzionate:

  • 8 ateliere de lucru (câte 1 în fiecare regiune), din care 3 ateliere regionale;
  • cel puțin 75 de participanți la cele 3 ateliere regionale;
  • 3 rapoarte cu propuneri pentru aria educație si securitate;
  • 3 grupuri virtuale colaborative ca mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social și civic;
  • 2 propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, înaintate factorilor decidenți;
  • acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP;

Persoana de contact pentru detalii suplimentare legate de proiect:

Manager de proiect – Narciz BĂLĂȘOIU

E-mail: implementareproiecte@adlunap.ro

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”